HI-LEVEL CT1411, 2Gb 1066Mhz DDR3 SODIMM, 1,35V Notebook RAM.